VNPT Quảng Trị triển khai giải pháp kinh doanh năm 2017

Với mục đích xây dựng các giải pháp tối ưu nhất để triển khai có hiệu quả hoạt động SXKD, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2017. Ngày 08/04/2017, VNPT Quảng Trị đã tổ chức thành công Hội nghị triển khai giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017.

 

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hoàng Linh, Trưởng đại diện, Giám đốc VNPT Quảng Trị. Tham dự hội nghị có hơn 50 đại biểu gồm: Lãnh đạo Viễn thông tỉnh, TTKD; Lãnh đạo các Phòng chức năng, các Trung tâm, Phòng bán hàng và trưởng các địa bàn cơ sở trong toàn tỉnh.

Hội thảo tổ chức làm việc theo mô hình nhóm, với 6 nhóm giải pháp được đưa ra gồm: “Tối ưu hóa mạng lưới nâng cao hiệu suất, chất lượng dịch vụ”; “Triển khai dịch vụ Công nghệ thông tin”; “Nâng cao năng lực CBCNV”; “Duy trì và phát triển dịch vụ di động”; “Duy trì và phát triển dịch vụ băng rộng, MyTV”; “VNPT là nhà mạng mang đến cho khách hàng sự trải nghiệm tốt nhất”.

Trên cơ sở trình bày của các nhóm giải pháp, Hội nghị đã đi sâu thảo luận, phân tích và đưa ra những ý kiến phản biện, góp ý để hoàn thiện giải pháp phù hợp với thực tế của đơn vị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Linh - Trưởng đại diện, Giám đốc đánh giá cao nội dung mà các giải pháp đề ra, đồng thời chỉ đạo các nhóm giải pháp khẩn trưởng hoàn thiện lại nội dung giải pháp theo kết luận của Lãnh đạo tại Hội nghị, cụ thể hoá thành chương trình hành động và triển khai ngày vào hoạt động SXKD nhằm đạt được kết quả cao nhất.


----TN