VNPT Quảng Trị ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ I-VAN với bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 9/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn 917/UBND-VX ngày 25/3/2015 của UBND tỉnh về việc thực hiện thí điểm giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, ngày 25/2/2016, VNPT Quảng Trị đã tham dự lễ ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (I-VAN) với Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị. Đại diện VNPT Quảng Trị có ông Nguyễn Văn Duệ – PGĐ VTT, GĐ Trung tâm Kinh doanh VNPT – Quảng Trị, chứng kiến lễ ký kết còn có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông.

Việc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng I-VAN với Bảo hiểm xã hội sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho VNPT cung cấp dịch vụ I-VAN trong lĩnh vực BHXH đến các đơn vị sử dụng, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong việc kê khai hồ sơ, giải quyết chế độ BHXH, cắt giảm tối đa thời gian kê khai hồ sơ, góp phần tiết kiệm về thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động.

 

Phát biểu tại lễ ký, Giám đốc BHXH tỉnh Hồ Sỹ Nam đánh giá cáo trách nhiệm của VNPT Quảng Trị trong việc nỗ lực đưa ra các giải pháp trong cung cấp dịch vụ I-VAN về giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH. Thông qua việc ký kết lần này, BHXH tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi tối đa để VNPT Quảng Trị cung cấp dịch vụ tốt nhất của mình đến với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Với những nỗ lực của mình, BHXH tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2016, sẽ có 100 đơn vị SDLĐ đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

Thanh Nhân.