VNPT Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016

Ngày 25/02/2016 VNPT Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016. Đến dự Hội nghị, về phía Tập đoàn có đồng chí Tô Mạnh Cường – Phó TGĐ, cùng đại diện lãnh đạo các ban của Tập đoàn, các công ty dọc, lãnh đạo VNPT các tỉnh Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng…; về phía tỉnh Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Quân Chính – Phó chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành tại địa phương.

Hội nghị đã đánh giá lại những công tác trọng tâm đã thực hiện và kết quả, thành tích của VNPT Quảng Trị đạt được năm 2015, đồng thời đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2016.

Năm 2015, với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV, VNPT Quảng Trị thực hiện vượt mức kế hoạch doanh thu ở mức 103%, lợi nhuận đạt 126% kế hoạch, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách địa phương, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động…nhờ vậy VNPT Quảng Trị đã được tặng cờ Chính phủ, bằng khen UBND tỉnh Quảng Trị về thành tích toàn diện, cờ Tập đoàn về thành tích an toàn vệ sinh lao động và Công đoàn đơn vị được tặng cờ thi đua của Công đoàn ngành Thông tin và truyền thông. Ngoài ra còn 2 đơn vị trực thuộc được tặng cờ của Bộ Thông tin và truyền thông và 3 đơn vị được tặng cờ Tập đoàn.

 

 

Báo cáo tại Hội nghị cũng đã xác định mục tiêu của năm 2016 của VNPT Quảng Trị là tập trung đẩy mạnh các hoạt động SXKD, giữ vững và phát triển thị phần các dịch vụ; đảm bảo đời sống của CBCNV; Đồng thời đề ra 12 nhiệm vụ cụ thể để thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD năm 2016.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Tô Mạnh Cường - Phó TGĐ Tập đoàn đã biểu dương, chúc mừng thành tích của VNPT Quảng Trị và các tập thể trực thuộc. Đồng chí đánh giá cao sự nỗ lực và kết quả đạt được của VNPT Quảng Trị trong những năm qua và năm 2015, đồng thời chỉ đạo đơn vị phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động SXKD theo chỉ đạo, định hướng của Tập đoàn, không ngừng nâng cao thu nhập, đời sống của người lao động, góp phần vào sự phát triển của Tập đoàn cũng như kinh tế xã hội địa phương.

Thanh Nhân