Ngày 4/8/2017, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức hội nghị sơ kết hai năm thực hiện "Thỏa thuận hợp tác chiến lược vể Viễn thông và CNTT giai đoạn 2015 - 2020".

" />

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và UBND tỉnh Quảng Trị sơ kết 2 năm thực hiện “Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ thông tin giai đoạn 2015-2020”.

 Ngày 4/8/2017, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức hội nghị sơ kết hai năm thực hiện "Thỏa thuận hợp tác chiến lược vể Viễn thông và CNTT giai đoạn 2015 - 2020".

Tham dự Hội nghị, về phía Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị có các đồng chí Nguyễn Đức Dũng – UVTVTU - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và đồng chí Mai Thức – UVTVTU - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Về phía Lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam có đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - thành viên Hội đồng Thành viên - Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn và đồng chí Nguyễn Hoàng Linh – Tỉnh ủy viên – Trưởng đại diện – Giám đốc VNPT Quảng Trị.

Sau 02 năm triển khai thực hiện “Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Viễn thông và Công nghệ Thông tin giai đoạn 2015 – 2020”, với sự phối hợp và hỗ trợ của UBND tỉnh, Tập đoàn VNPT đã hoàn thiện xây dựng cơ sở hạ tầng mạng và xây dựng giải pháp tổng thể an toàn thông tin, chính quyền điện tử cho tỉnh. Nhiều phần mềm của Tập đoàn VNPT được đưa vào ứng dụng mang lại hiệu quả cao trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, triển khai công tác đào tạo nguồn nhân lực viễn thông công nghệ thông tin và đảm bảo an toàn an ninh thông tin.

Giai đoạn 2017 – 2020, UBND tỉnh Quảng Trị và VNPT mà đại diện là VNPT Quảng Trị sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện thực hiện tốt các nội dung theo thỏa thuận. Trong đó sẽ tập trung hoàn thiện và ứng dụng hiệu quả hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn kết chặt chẽ với chương trình cải cách hành chính; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, tạo nền tảng phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị, giúp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực chỉ số cạnh tranh - PCI của tỉnh. Phối hợp với các Sở/Ban/Ngành xây dựng đề án phát triển thành phố thông minh – Smart City, triển khai công tác đào tạo nguồn nhân lực VT-CNTT cho tỉnh.

Nhân dịp này, các đồng chí Lãnh đạo đã ấn nút khởi động chương trình truyền thông IT-Today về xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a của Chính phủ do VNPT Quảng Trị, Sở Thông tin - Truyền thông, Đài PT&TH Quảng Trị phối hợp thực hiện.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị

 Đồng chí Mai Thức - UVTVTU - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng - thành viên Hội đồng Thành viên - Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Linh – Tỉnh ủy viên – Trưởng đại diện – Giám đốc VNPT Quảng Trị phát biểu tại Hội nghị.

 

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Lãnh đạo Tập đoàn BCVTVT, VNPT Quảng Trị ấn nút khởi động chương trình truyền thông IT-Today về xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 36a của Chính phủ.